קוד

הגבלת זמן התחברות

לעיתים נדרשת מאתנו התערבות להגבלת זמן התחברות למחשב הביתי. בשורת קוד פשוטה אחת ניתן לסדר זאת. הנה כיצד

מתחילים

ראשית נפעיל את חלונית ה-CMD כמנהל

כעת נציג את הפקודה:

net user <username> /time:<day>,<time>

הסבר:

הפקודה מגדירה טווחי זמנים אשר בהם יתאפשר למשתמש להתחבר למחשב המקומי.

כעת ננתח את הפקודה:

 • במקום <username> יש להכניס את שם המשתמש המקומי (ללא הסימונים <> כמובן)
 • במקום <day> יש להכניס את היום הרצוי. הפורמט הוא לפי Su, M, T, W, Th, F, Sa
 • במקום <time> יש להכניס זמן. הפורמט הוא או 12 שעות (1am או 5pm) או 24 שעות (02:00 או 16:00)

דוגמה:

על מנת לאפשר גישה בין הימים ראשון עד שישי בין השעות 6 בבוקר עד 8 בערב, יש להכניס לכדלהלן ואנטר:

net user david /time:Su-F,6am-8pm

כאשר המשתמש ינסה להיכנס בפעם הבאה למחשב, שלא במסגרת השעות המותרות, הוא יגלה את ההודעה הבאה:

בדיקת שעות מותרות להתחברות

על מנת לראות אלו שעות מותרות למשתמש, נכניס את הפקודה הבאה:

net user david

התוצאה מופיעה בצמוד לכיתוב Logon hours allowed:

C:\>net user david
User name          david
Full Name          David
Comment
User's comment
Country/region code     000 (System Default)
Account active        Yes
Account expires       Never

Password last set      ‎7/‎6/‎2021 10:10:18 AM
Password expires       ‎8/‎17/‎2021 10:10:18 AM
Password changeable     ‎7/‎6/‎2021 10:10:18 AM
Password required      Yes
User may change password   Yes

Workstations allowed     All
Logon script
User profile
Home directory
Last logon          ‎7/‎6/‎2021 10:37:52 AM

Logon hours allowed     Sunday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM
               Monday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM
               Tuesday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM
               Wednesday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM
               Thursday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM
               Friday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM

Local Group Memberships   *Users
Global Group memberships   *None
The command completed successfully.

הגדרות מתקדמות

כמובן שניתן להגדיר טווחים כאוות נפשכם, רק שבהוספת טווחים נוספים צריך לשים לב לסימן ; המופיע בין הטווחים.

לדוגמה:

על מנת לאפשר גישה ביום שלישי בין השעות 2-4 בבוקר, ובימי רביעי עד שישי בין השעות 3-5 בערב (שימו לב לסימן ; שבא אחרי 4am)

net user david /time:T,2am-4am;W-F,3pm-5pm

הסרת הגבלה

גם כאן הפעולה היא פשוטה. שורת קוד אחת שמחזירה הכל לקדמותו.

נכנסים כאמור לקונסולת CMD כמנהל

מכניסים את הפקודה הבאה ואנטר:

net user david /time:all

כאשר נבדוק כעת את השעות המותרות למשתמש, נגלה כי כל השעות מותרות:

C:\>net user david
User name          david
Full Name          David
Comment
User's comment
Country/region code     000 (System Default)
Account active        Yes
Account expires       Never

Password last set      ‎7/‎6/‎2021 8:10:18 PM
Password expires       ‎8/‎17/‎2021 8:10:18 PM
Password changeable     ‎7/‎6/‎2021 8:10:18 PM
Password required      Yes
User may change password   Yes

Workstations allowed     All
Logon script
User profile
Home directory
Last logon          ‎7/‎6/‎2021 8:37:52 PM

Logon hours allowed     All

Local Group Memberships   *Users
Global Group memberships   *None
The command completed successfully.

שגיאות

במידה ומופיעה לכם השגיאה הבאה:

System error 5 has occurred.
Access is denied.

סימן שלא התחברתם כמנהל לקונסולת ה-CMD

Rami

יזם, איש סיסטם, מתכנת בחסד, ונושם אינטרנט.

מאמרים קשורים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

אתה תאהב גם את זה
Close
Back to top button