קוד

הגבלת זמן התחברות

הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם מעבודה לפי מדריך זה. המשתמש נושא באחריות הבלעדית לכל שינוי ועבודה שבוצעה. אין לראות בדברים משום המלצה.

לעיתים נדרשת מאתנו התערבות להגבלת זמן התחברות למחשב הביתי. בשורת קוד פשוטה אחת ניתן לסדר זאת. הנה כיצד

מתחילים

ראשית נפעיל את חלונית ה-CMD כמנהל

כעת נציג את הפקודה:

net user <username> /time:<day>,<time>

הסבר:

הפקודה מגדירה טווחי זמנים אשר בהם יתאפשר למשתמש להתחבר למחשב המקומי.

כעת ננתח את הפקודה:

 • במקום <username> יש להכניס את שם המשתמש המקומי (ללא הסימונים <> כמובן)
 • במקום <day> יש להכניס את היום הרצוי. הפורמט הוא לפי Su, M, T, W, Th, F, Sa
 • במקום <time> יש להכניס זמן. הפורמט הוא או 12 שעות (1am או 5pm) או 24 שעות (02:00 או 16:00)

דוגמה:

על מנת לאפשר גישה בין הימים ראשון עד שישי בין השעות 6 בבוקר עד 8 בערב, יש להכניס לכדלהלן ואנטר:

net user david /time:Su-F,6am-8pm

כאשר המשתמש ינסה להיכנס בפעם הבאה למחשב, שלא במסגרת השעות המותרות, הוא יגלה את ההודעה הבאה:

בדיקת שעות מותרות להתחברות

על מנת לראות אלו שעות מותרות למשתמש, נכניס את הפקודה הבאה:

net user david

התוצאה מופיעה בצמוד לכיתוב Logon hours allowed:

C:\>net user david
User name          david
Full Name          David
Comment
User's comment
Country/region code     000 (System Default)
Account active        Yes
Account expires       Never

Password last set      ‎7/‎6/‎2021 10:10:18 AM
Password expires       ‎8/‎17/‎2021 10:10:18 AM
Password changeable     ‎7/‎6/‎2021 10:10:18 AM
Password required      Yes
User may change password   Yes

Workstations allowed     All
Logon script
User profile
Home directory
Last logon          ‎7/‎6/‎2021 10:37:52 AM

Logon hours allowed     Sunday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM
               Monday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM
               Tuesday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM
               Wednesday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM
               Thursday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM
               Friday 6:00:00 AM - 8:00:00 PM

Local Group Memberships   *Users
Global Group memberships   *None
The command completed successfully.

הגדרות מתקדמות

כמובן שניתן להגדיר טווחים כאוות נפשכם, רק שבהוספת טווחים נוספים צריך לשים לב לסימן ; המופיע בין הטווחים.

לדוגמה:

על מנת לאפשר גישה ביום שלישי בין השעות 2-4 בבוקר, ובימי רביעי עד שישי בין השעות 3-5 בערב (שימו לב לסימן ; שבא אחרי 4am)

net user david /time:T,2am-4am;W-F,3pm-5pm

הסרת הגבלה

גם כאן הפעולה היא פשוטה. שורת קוד אחת שמחזירה הכל לקדמותו.

נכנסים כאמור לקונסולת CMD כמנהל

מכניסים את הפקודה הבאה ואנטר:

net user david /time:all

כאשר נבדוק כעת את השעות המותרות למשתמש, נגלה כי כל השעות מותרות:

C:\>net user david
User name          david
Full Name          David
Comment
User's comment
Country/region code     000 (System Default)
Account active        Yes
Account expires       Never

Password last set      ‎7/‎6/‎2021 8:10:18 PM
Password expires       ‎8/‎17/‎2021 8:10:18 PM
Password changeable     ‎7/‎6/‎2021 8:10:18 PM
Password required      Yes
User may change password   Yes

Workstations allowed     All
Logon script
User profile
Home directory
Last logon          ‎7/‎6/‎2021 8:37:52 PM

Logon hours allowed     All

Local Group Memberships   *Users
Global Group memberships   *None
The command completed successfully.

שגיאות

במידה ומופיעה לכם השגיאה הבאה:

System error 5 has occurred.
Access is denied.

סימן שלא התחברתם כמנהל לקונסולת ה-CMD

Rami

יזם, איש סיסטם, מתכנת בחסד, ונושם אינטרנט.

מאמרים קשורים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

אתה תאהב גם את זה
Close
Back to top button