הכנסת סקריפט ב-Logon


בין אם אתם מגדירים שרת מחדש או מתחילים ב-GPO, הגדרת סקריפט ב-Logon הוא דבר הכרחי ולעיתים הוא ברירת מחדל (מיפוי כונני רשת למשל). המדריך הבא מסביר מהיכן לגשת אל אזור ה-Logon וכיצד להגדיר בו את הסקריפט המוכן.

מתחילים:

ניגש אל חלונית ההפעלה ואז נכתוב gpedit.msc ואנטר:

gpedit.msc

בחלונית שנפתחה ננווט אל:

User Configuration -> Windows Settings -> Scripts (Logon/Logoff) -> Logon

נלחץ פעמיים על Logon:

User Configuration -> Windows Settings -> Scripts (Logon/Logoff) -> Logon

בחלונית שנפתחה נלחץ על Add:

בחלונית שנפתחה, נקליד s/ על מנת שהסקריט ייטען כ-silent

ולאחר מכן, על ידי לחיצה על "Browse" ננתב אל שם הקובץ Prevent write On Desktop.bat :

בוחרים את הקובץ ולוחצים Open, ופעמיים על OK לסיום.

לאחר מכן מבצעים gpupdate /force פעמיים בשרת

  
  
C:\>gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

  

במידת הצורך, מבצעים logout מהמשתמש וריסטרט לשרת.

בהצלחה!