ייצוא משתמשים לאקסל


רוצים לייצא את כל המשתמשים שלכם מה-Actiive Directory אל טבלת אקסל? רוצים לקבל מידע מפורט בטבלה מסודרת על כל אחד מהם? זאת ועוד במדריך הבא

הכירו את הפקודה Get-ADUser

כדי לייצא את כלל המשתמשים על כל מאפייניהם ראשית יש לפתוח קונסולת PowerShell בשרת שעליו נמצא ה-Active Directory כמנהל.

לאחר מכן, על מנת לטעון את המודול של AD יש להקליד:

Import-Module ActiveDirectory

וללחוץ אנטר לטעינה.

לאחר מכן נקליד:

Get-ADUser -Filter * -Properties * | export-csv c:\temp\AllADusers.csv

ואנטר.

שימו לב: ב-Active Directory ענק ייתכנו זמני טעינה ממושכים.

כאשר הפקודות לאחר ההקלדה והטעינה ייראו כך:

  
  
PS C:\> Import-Module ActiveDirectory
PS C:\> Get-ADUser -Filter * -Properties * | export-csv c:\temp\AllADusers.csv
PS C:\>
  

עם סיום הטעינה יופיע בנתיב c:\temp קובץ בשם AllADusers.csv

כעת, העתיקו אותו למחשבכם, פתחו אותו ותוכלו לצפות ברשימת משתמשים מפורטת מאוד