הוצאת משתמשים מהטרמינל


אתם מנהלים טרמינל, ונדרשת לכם התערבות להוצאה כפויה ומהירה של משתמשים מהטרמינל.

הפקודות הבאות יסייעו לכם להשיג זאת:

נכנסים כאדמיניסטרטור בשרת הטרמינל אל חלון ה-cmd, או לחילופין בוחרים לפתוח את ה-cmd כאדמיניסטרטור:

בחלון שנפתח נכתוב quser

תתקבל רשימת משתמשים אשר נמצאים בשרת ברגע זה:

שימו לב: לפני שמנתקים משתמשים מהטרמינל יש לאפשר להם שמירה של העבודה בצורה נוחה ולנתק רק לאחר הודעה מראש.

לאחר מכן כותבים logoff 2 (כאשר 2 מציין מספר הID של המשתמש).

חשוב: יש לשים לב לא לנתק בטעות את עצמכם מהשרת.

כך נראות הפקודות:

CMD
quser
logoff 2

לאחר הקלדת הפקודה logoff המשתמש ינותק מהטרמינל לחלוטין.


he_IL
en_US he_IL