הוצאת משתמשים מהטרמינל


כמנהלי טרמינל, נדרשת לכם לעיתים התערבות להוצאה כפויה (force) ומהירה של משתמשים מהטרמינל. ניתן לבצע זאת באמצעות פקודות cmd או דרך אותן פקודות ב-PowerShell בצורה נוחה יותר.

הפקודות הבאות יסייעו לכם:

נכנסים כמנהל בשרת הטרמינל אל חלון ה-cmd או PowerShell.

בחלון שנפתח נכתוב quser:

 
 
C:\ quser
 

תתקבל רשימת משתמשים אשר נמצאים בשרת ברגע זה:

 

ניתוק המשתמשים

שימו לב: לפני שמנתקים משתמשים מהטרמינל יש לאפשר להם שמירה של העבודה בצורה נוחה ולנתק רק לאחר הודעה מראש.

לאחר מכן כותבים logoff 2 (כאשר 2 מציין מספר הID של המשתמש).

חשוב: יש לשים לב לא לנתק בטעות את עצמכם מהשרת.

כך נראות הפקודות בפעולה:

 
 
C:\>quser

 USERNAME    SESSIONNAME    ID STATE  IDLE TIME LOGON TIME
 david               13 Disc      45 12/05/2020 08:4

C:\>logoff 13

C:\>
 

לאחר הקלדת הפקודה logoff המשתמש ינותק מהטרמינל לחלוטין ויבצע logout למשתמש.