התקנת מערכת הפעלה מ-USB


כולנו מכירים את דיסק ההתקנה של מערכת ההפעלה Windows 10 אך בהרבה מקרים נעדיף התקנה באמצעות שימוש ב-USB.

תוכנה מעולה לביצוע משימה זו היא Rufus.

התוכנה מאפשרת לנו לבחור כונן USB לפירמוט, בחירת מחיצות וסוג מערכת קבצים, וכמו כן- בחירת קובץ ISO עם מערכת ההפעלה שלנו.

אז נתחיל:

ראשית ניגש לאתר החברה ונוריד את התוכנה.

לאחר מכן נחבר את התקן ה-USB שלנו למחשב, ונפעיל את התוכנה. ייפתח לנו החלון הבא:

יש לעקוב ולבצע לפי ההוראות הבאות:

ברשימה הבאה אנו נתייחס לאפשרויות השונות לפי השלבים:

1. Device- בחירת כונן USB המחובר למחשב.

שימו לב! חשוב מאוד לבחור את הכונן הנכון, משום שהכונן בו תבחרו יפורמט!

2. Partition scheme and target system type- סוג מחיצה. יש להשאיר כמתואר בתמונה.

3. File system- סוג מערכת קבצים. יש להשאיר כמתואר בתמונה MBR או לחלופין במידה ונדרש להחליף ל-GPT.

4. Quick formt- פירמוט מהיר. כדאי להשאיר מסומן.

5. ISO image- בחירת קובץ ISO עם התקנה של מערכת הפעלה על גביו, להעתקה ל-USB. לחיצה על אייקון הדיסק מימין תפתח את החלון הבא:

יש לבחור את קובץ ה-ISO הרצוי לנו וללחוץ על Open או פתח.

כעת יש ללחוץ על Start ולאשר את מחיקת המחיצה.

5. כעת נמתין לתוכנה לסיום ביצוע המשימה.

6. לאחר הסיום יש להפעיל את המחשב מחדש ולבחור בתפריט ה-BIOS שלנו בהפעלה דרך התקן USB.

בהצלחה!