Temporary User Profile


אם גם אתם נתקלתם בבית או בטרמינל בהודעה המרגיזה של You have been logged in with a temporary profile המדריך הבא בשבילכם.

ראשית יש להיכנס לריג'סטרי (שימו לב: יש לגבות את הרג'יסטרי לפני כל שינוי) לכדלהלן:

  1. יש לצאת בצורה מסודרת מהפרופיל הזמני (לשמור קבצים חשובים) לפני התנעת התהליך.
  2. הכנסו כאדמין מקומי או אדמין דומייני לטרמינל.
  3. לחצו על כפתור התחל (חלונות) במקלדת + R ואנטר.
  4. רשמו regedit ואנטר.
regedit

בחלון שנפתח נתבו למיקום הבא:

Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

יש לפתוח את ProfileList , להקליק על התיקיה עם הסיומת .bak על מנת לראות אם זו אכן התיקיה הזמנית של המשתמש:

Profile View

לאחר שבדקנו ווידאנו שזהו פרופיל המשתמש הזמני יש להקליק קליק ימני על התיקיה עם הסיומת .bak ואז על Delete

שימו לב: יש לסמן את החשבון הנכון. הנהלת האתר לא תשא בשום אחריות לנזק שייגרם כתוצאה מהגדרה לא נכונה.

בחלון אזהרה יש לבחור ב-Yes:

כעת יש להיכנס לתיקיה:

C:\Users

ולמחוק את תיקיית ה-temp שנוצרה. ניתן גם להעביר למיקום אחר אם יש חשש.

התיקיה נראית כך: imp.TEMP

כעת יש לצאת מהמחשב או הטרמינל ולהתחבר שוב אל אותו משתמש.

בהצלחה!