זיהוי מכשיר לפי MAC


קרה לכם פעם שביצעתם tracert לכתובת IP, וקיבלתם כתובת IP של מכשיר לא ברור, רק שאתם לא זוכרים או לא יודעים מי הוא? למדריך הבא הפתרונים:

מתחילים

ראשית מפעילים cmd כמנהל.

לאחר מכן נקליד (לצורך הדגמה כמובן) tracert 8.8.8.8 או את כתובת ה-IP אותה אנו רוצים לבדוק:

 
 
C:\>tracert 8.8.8.8

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 2 hops:

 1   3 ms   1 ms   1 ms 192.168.10.5
 2   *    *    *   Request timed out.
 

כעת נקליד את הכתובת שזיהינו:

 
 
C:\>arp -a 192.168.10.5
 

דבר שיגרום לחשיפת הכתובת הפיזית (mac):

 
 
C:\>arp -a 192.168.10.5

Interface: 192.168.10.164 --- 0x8
 Internet Address   Physical Address   Type
 192.168.10.5     08-00-08-ed-00-0c   dynamic
 

כעת נקח את הכתובת הפיזית MAC 08-00-08-ed-00-0c וניגש אל האתר:

https://www.macvendorlookup.com

ונדביק את כתובת ה-MAC בשדה החיפוש.

התוצאה:

מכאן אנו יכולים להסיק שמדובר ב-Appliance של Check Point וקרוב ולוודאי שמדובר ב-Firewall

שימו לב: לפעמים תתקבלנה תוצאות לא מדויקות או ללא תוצאות כלל. הדבר נובע מבעיה לגשת למכשיר.