אבטחת מידעקוד

ניהול חשבונות משתמשים

הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם מעבודה לפי מדריך זה. המשתמש נושא באחריות הבלעדית לכל שינוי ועבודה שבוצעה. אין לראות בדברים משום המלצה.

בין אם מדובר בצפייה בנתוני משתמש, עצירת שירות הדפסות, בדיקת מצב סיסמאות אצל משתמשים, או אפילו שינוי הגדרות סיסמה אצל משתמשים? הפקודה הזו בשבילכם

שימו לב: הפקודה הבאה היא פקודה שפתוחה לכלל המשתמשים בקונסולת CMD גם ללא צורך ככניסה בתור מנהל. והיא תחילתה של סדרת פקודות שיכולות לגרום לנזק רציני ב-AD.

אתם עוד כאן? יופי. כעת נחשוף בפניכם כיצד עושים זאת.

פקודת Net

ראשית נתחיל בהסבר קצר על מהי פקודת Net ולמה היא משמשת

פקודת Net כשמה כן היא- מנהלת כמעט כל היבט ברשת והגדרותיה, כולל שיתופי רשת, עבודות הדפסת רשת, ומשתמשי רשת. בנוסף מאפשרת לנו הצגת אינפורמציה נרחבת על אבטחת חשבונות משתמשים, שירותים, ומחשבים.

היא מתחלקת לפי סט תתי פקודות הבא:

NET
  [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
   HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
   STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

והרצה של הפקודות נראית כך:

 NET ACCOUNTS       NET HELPMSG       NET STATISTICS
 NET COMPUTER       NET LOCALGROUP      NET STOP
 NET CONFIG        NET PAUSE        NET TIME
 NET CONTINUE       NET SESSION       NET USE
 NET FILE         NET SHARE        NET USER
 NET GROUP        NET START        NET VIEW

כך לדוגמה ניתן להציג פרטי חשבון (כולל סטטוס הגדרת סיסמה) של משתמש:

C:\>net user david
User name          david
Full Name          David Dell
Comment
User's comment
Country/region code     000 (System Default)
Account active        Yes
Account expires       Never

או להציג את כל רשימת השיתופים בארגון:

net view

התוצאה:

C:\>net view
Server Name      Remark

-----------------------------------
\\APPS
\\AV
\\DC

The command completed successfully.

או למשל לעצור Pool תקוע של הדפסות במחשב או שרת:

C:\>net stop "print spooler"

The Print Spooler service was stopped successfully.

וכמובן להדליק אותו לאחר מכן:

C:\>net start "print spooler"
The Print Spooler service is starting.
The Print Spooler service was started successfully.

או שימוש בכלי עוצמתי קצת יותר שגורם לכלל המשתמשים לבקש איפוס סיסמה לאחר 180 יום:

net accounts /MAXPWAGE:180

או פקודה קצת יותר מסוכנת המשנה הרשאות תיקיית רשת!:

net share Downloads=Z:\Downloads /GRANT:everyone,FULL  

שימו לב: פקודה זו לצורך הדגמה בלבד. אין להשתמש בפקודה זו.

להלן רשימה מלאה של כלל היכולות של הפקודה:

אפשרות הסבר
net מציג מידע אודות תתי הפקודות
accounts משמשת להגדרת דרישות סיסמא (מספר תווים, ותוקף סיסמה) וכניסה למשתמשים.
computer הוספת או הסרת מחשב מהדומיין
continue שחרור servie המוחזק ע”י פקודת pause
file מציג רשימת קבצים פתוחים בשרת.
מסוגלת גם לסגור קובץ משותף ולהסיר הגנה על קובץ.
group הוספה, הסרה, וניהול של local groups ומחשבים
name משמש כדי להוסיף או למחוק כינוי הודעות במחשב.
תת פקודה זו הוסרה עוד בVista משום שהיוותה חור אבטחה.
pause מחזיקה service עד להפעלת פקודת continue
send שימשה למשלוח הודעות למשתמשים,מחשבים, ועוד.
אינה קיימת יותר במערכות חדשות מ-Vista וצפונה.
מחליפתה היא msg command
session מחזיקההצגת רשימה או ניתוק sessions בין מחשב לאחרים ברשת.
share יצירת, מחיקת, וניהול משאבים שיתופיים במחשב
start הרצת network service או רשימה של network services
statistics הצגת סטטיסטיקות רשת עבור services של שרת או עמדה
stop הפסקת service
time הצגת זמן ותאריך נוכחי במחשב/שרת אחר ברשת
use הצגת מידע עבור משאבים משותפים המחוברים או מנותקים ברשת.
מסוגלת לנהל גם כוננים משותפים.
user הוספה, מחיקה, וניהול של משתמשים
view הצגת רשימת מחשבים והתקני רשת

בהצלחה!

Admin

איש סיסטם ואבטחת מידע. אוהב בירה מסוג Corona, וויסקי Crown Royal, גיימר בדם, ובעל חוש הומור.

מאמרים קשורים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button