PowerShell

ייצוא רשימת PS לאקסל

נניח ויש לכם רשימת כלשהי עם כמה עמודות שמופיעה ב-cmd או ב-PowerShell שאותה אתם מעוניינים לייצא לקובץ אקסל על מנת להציג בפני מנהלים או כל בקשה מנהלתית אחרת, אך אתם שוברים את הראש “איך מוציאים את הרשימה החוצה והופכים אותה לאקסל??” המדריך הבא יעשה לכם חיים קלים.

שימו לב: הפקודה הבאה היא פקודה שפתוחה לכלל המשתמשים בקונסולת CMD ללא צורך ככניסה בתור מנהל. והיא תחילתה של סדרת פקודות שיכולות לגרום לנזק רציני ב-AD.
גילוי נאות: הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות שהיא לנזק שייגרם כתוצאה משימוש במדריך זה.

מתחילים

לצורך ההדגמה לקחנו על עצמנו להוציא כטבלה רשימת מדפסות המוגדרות בעמדה. בדרך כלל כשאנו מעוניינים רק בהצגה של המידע אנו נשתמש בפקודת:

Get-Printer

כך שהיא תציג לנו רשימה מפורטת של מדפסות:

PS C:\> Get-Printer

Name              ComputerName  Type     DriverName             PortName      Shared  Published
----                -----------------  ----     ----------                --------        ------   --------
Samsung SCX-4623 Series (US...         Local    Samsung Universal Prin...    USB001        False   False
OneNote for Windows 10             Local    Microsoft Software Pri...     Microsoft.Of...   False   False
Microsoft XPS Document Writer        Local    Microsoft XPS Document...   PORTPROMPT:   False   False
Microsoft Print to PDF                Local    Microsoft Print To PDF      PORTPROMPT:   False   False
Adobe PDF                        Local    Adobe PDF Converter       Documents\*.pdf  False   False

אך היות ואנו מעוניינים לייצא את המידע לטבלת אקסל, נוסיף לפקודה את export-csv c:\temp\printers.csv

כך שהפקודה המלאה תיראה כך:

Get-Printer | export-csv c:\temp\printers.csv

שימו לב: במקרה של שגיאת export-csv : Could not find a part of the path יש לוודא שהתיקיה קיימת וכי יש לכם הרשאות כתיבה עליה.

התוצאה:

קובץ אקסל הניתן לפתיחה:

וכך הוא נראה מבפנים:

מבצעים כעת את מה שמעוניינים להציג, ושולחים.

בהצלחה!

Admin

איש סיסטם ואבטחת מידע. אוהב בירה מסוג Corona, וויסקי Crown Royal, גיימר בדם, ובעל חוש הומור.

מאמרים קשורים

Leave a Reply

Your email address will not be published.

אתה תאהב גם את זה
Close
Back to top button