בחנו את עצמכם

כדי לעמוד ברף הנדרש, ארגונים ומעסיקים מבקשים לבדוק את המועמדים שלהם.

להלן חלק מהשאלות שנתקלנו בהם בראיונות עבודה.

בחנו את עצמכם:

1. מה הפקודה repadmin עושה?

 
 
 

2. מה זה DHCP

 
 
 

3. מה תפקיד התכונה Active Directory?

 
 
 

Question 1 of 3

he_IL
en_US he_IL